Parat Doe-het-zelf Adviescentrum

Filter 2 resultaten

Wat is koolmonoxide?

gasvlam

Koolmonoxide (CO) is een gas. U kunt het niet ruiken of zien.


Koolmonoxide in huis


Bij verbranding van bijvoorbeeld olie, gas of hout kan koolmonoxide ontstaan. Bijvoorbeeld bij gebruik van afvoerloze geisers of gaskachels. Koolmonoxide ontstaat alleen bij een onvolledige verbranding. Dat betekent dat er te weinig zuurstof is. Bijvoorbeeld doordat er slecht geventileerd wordt in een ruimte. Of doordat een gastoestel niet goed onderhouden is.


Gezondheid


Als u een korte periode weinig koolmonoxide inademt, ontstaan er meestal geen klachten. Het inademen van veel koolmonoxide geeft wel klachten. Bijvoorbeeld hoofdpijn, misselijkheid, braken en bewusteloosheid. Per jaar overlijden 8 tot 12 Nederlanders door koolmonoxide.

Als u lange tijd weinig koolmonoxide inademt, kan dit aanhoudende klachten van hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid geven.
cvketel


Advies


Bij lichte klachten: Zorg direct voor frisse lucht. Zet de ramen open. Zet de geiser, kachel en andere verbrandingstoestellen uit. Laat deze snel nakijken door een installateur.

Bij ernstige klachten: Ga direct naar buiten. Waarschuw een arts en de brandweer.